BigBeat

bigbeat_bigbild4Big Beat is probably the largest drum machine in the World. The buttons stretch over a 10 m wide and 3 m tall wall.

It’s also a place for social contacts. If you want to hold more buttons and create more comples rhythms, you have to find buddies to help you.

It’s also some sort of choreographic machine. You have to explore new positions to hold more buttons.

Finally Big beat is a game. Tones are hidden in the drum sounds. If you find 3 sounds you will go to the next level with new drum sounds. If you the 5th level you have won the game.

Big Beat is built and programmed by Magnus Frenning, concept and sound design by Håkan Lidbo.

Here is a demo film:

At Arlanda, Stockholm International Airport:

On File Festival, Sao Paolo, Brazil:

Big Beat on ABC News/SVT:

bigbeat_bigbild6

bigbeat_bigbild2

Chilrden and grown-ups playing together:

In Swedish:

Big Beat är ett kollaborativt, koreografiskt digitalt musikinstrument i jätteformat.

Instrumentet består av 3 rader med kombinerade tryckknappar och lampor, 16 knappar i varje rad, totalt 48 knappar.
Knapparna är av rejäl plast, 15 cm i diameter, gjorda av modifierad garderobsbelysning och upphängda på en vägg.
Tillsammans bildar de en jättelik trummaskin. Den undre raden representerar bastrumman, den mellersta är virveltrumman och den översta är hi-hat. Precis som på många vanliga trummaskiner.
När en knapp trycks in lyser den och det hörs ett trumljud på  det taktslag som knappen representerar. När knappen inte trycks in slocknar lampan och det kommer inte längre något ljud på det taktslaget. Eftersom de 48 knapparna är uppsatta och utspridda över drygt 10 meter så kan en person men normal kroppbyggnad på sin höjd hålla 5 knappar intryckta. Och då måste man använda båda händerna, en fot, ett knä och pannan. Detta inbjuder till en slags utforskande koreografi. Hur ska man krumbukta sig för att hålla de önskade knapparna intryckta?

Big Beat kräver dessutom samarbete mellan 3, 4, 5 eller fler personer eftersom avstånden mellan knapparna är så stort. Det blir ett socialt musikverktyg eftersom man måste locka till sig spelkompisar som kan hjälpa till att skapa de rytmer man önskar. Eftersom Big Beat tar fram det koreografiska och kollaborativa hos besökarna blir musikskapandet till en ny upplevelse där olika uttrycksformer möts.

Rent tekniskt skickar är varje knapp kopplad till två parallella system, ett som skickar signal till ett modifierat matrix-baserat datortangentbord som skickar till en dator och programmet Plodbidoul som genererar ljuden. Ett annat system gör att knapparna får ström och lyser då de trycks in. Systemet kräver en dedikerad dator, förstärkare och högtalare. Men så länge datorn och tryckknapparna håller så är Big Beat underhållsfritt. När man startar datorn så är systemet igång och man kan börja spela.

Big Beat belönades med Fonden Innovativ Kulturs projektbidrag.

bigbeat_bigbild3