Stockholm On The Move – Sound Wall

soundwall1_bigbild

How will Stockholm change? What kind of society are we building for ourselves and for future generations? As a part of the exhibition Stockholm On The Move, Hakan Lidbo was commissioned to create a quadrophonic sound scape to illustrate a 14 m wide info wall. Text and sound illustrate the difficulties and complexity in future traffic planning.

Listen here.

And here.

Or, if in Stockholm, go to the exhibition November 22, 2012 – March 24, 2013.

soundwall2_bigbild

Stockholm is growing! A variety of infrastructure projects are planned and being implemented throughout the city.

Interview with Håkan (Swedish only):

Spärrar som slår, mynt som faller till marken, bilar som gasar, pendeltåg som bromsar, larm som ljuder, vindar som blåser mellan husen, duvors flyktspel, en borr som slår upp asfalten, samtal på tunnelbanan, ringsignaler, gatumusikanter, barn som skrattar, barn som gråter, hundar som skäller, “nästa station, Liljeholmen”.
En stad är nästintill aldrig helt tyst. Mängder av ljud avlöser varandra i en ständig kedja av oavbrutet sorl. En stads ljud berättar också något om hur denna stad är uppbyggd och fungerar; Vad är det som hörs? Vilka ljud överöstar andra? Vad prioriteras? Vilka ljud är överrepresenterade och vilka är underrepresenterade? Samtidigt blir ljudet ofta sekundärt till det vi ser. Gör vi det enkla experimentet att blunda på tunnelbanan upptäcker vi garanterat alltid ljud som finns där men som vi inte lägger märke till i vanliga fall.
Till Stockholm on the Move har musikproducenten och elektronica-musikern Håkan Lidbo fångat ljudet av Stockholm. Han har skapat en samlad ljudbild som är det första som möter oss i utställningen. Vi ställde några frågor till Håkan kring Stockholms ljudlandskap och perception.
Foto: Bengt Alm
Färgfabriken: Vilka ljud samsas i ljudbilden du skapat för utställningen Stockholm on the Move? Och från vilka platser kommer de?
Håkan Lidbo: De flesta ljuden kommer från ett projekt jag gör tillsammans med etnologen Elin Franzén som vi kallar Oljud Stockholm. Som en del av detta projekt har vi gjort en interaktiv ljudkarta där vem som helst kan spela in miljöljud från Stockholm och markera på kartan var det är inspelat. Det hela blir en utställning på Kulturhuset 24 jan–24 mars 2013 plus att det finns på nätet.
Färgfabriken: Hur skulle du säga att Stockholm låter?
Håkan Lidbo: Skillnaden i ljud mellan olika städer är en ganska subtil vetenskap, men det finns skillnader om man lyssnar noga. Självklart är Stockholm unikt för att de flesta här pratar svenska med stockholmsdialekt. Sedan att det finns vatten på så många ställen, det gör någonting med akustiken. Stockholm har nog fler tysta ställen än andra städer i samma storlek. Den som söker (relativ) tystnad kan hitta den på många platser, även inne i stan. Vi är ganska civiliserade som bilister och använder tutan mycket mindre än i exempelvis Sydeuropa (eller t.o.m jämfört med Malmö där jag kommer i från). Stockholm har en hög koncentration av iPhones så Apples ringsignaler blir också en del av ljudbilden. Sedan är vi ett jämförelsevis tystlåtet folk, inte så mycket jämfört med andra svenska städer utan i relation till resten av världen. Så tystnaden i bussen eller på tunnelbaneplattformen är också ett stadstypiskt ljud.
Färgfabriken: Hur skulle man kunna förändra ljudbilden i en stad, tänker du?
Håkan Lidbo: Naturligtvis kan man lyfta fram frågan om ljud vid stadsplanering och infrastrukturplanering. Man kan lägga tyst asfalt, bullerplank, gräva ner tågtunnlar osv. Men man kan också, på egen hand, skapa en inre förändring av ljudbilden. Genom att vara medveten om sin egen inställning till framförallt jobbiga och bullriga ljud så kan tillvaron bli lättare. Jag vill hävda att om man lyssnar till stadens ljud, inte som buller eller ljudföroreningar, utan som om det vore musik, då kan även ljudet från gnisslande tunnelbanevagnar, ihärdiga hötorgsförsäljare eller skräniga fiskmåsar bli en tillgång istället för ett problem.
Färgfabriken: Upptäckte du något nytt, tidigare “osynligt” ljud när du samlade in Stockholms sorl?
Håkan Lidbo: En intressant sak är att det hörs fåglar nästan hela tiden (åtminstone på sommaren). Om det skulle dyka upp en råtta eller en ekorre eller något annat djur som är lika stort som en fågel så skulle vi omedelbart lägga märke till det, men det finns ofta massor av fåglar kring oss hela tiden som vi inte ens ser. Fåglarna lever sina liv tillsammans med oss i staden men de är så självklara att vi knappt tänker på dem – och knappt hör dem. Men lyssnar man bara så kvittras och kraxas det oavbrutet i vår stad.
Intressant är också hur vi per automatik värderar naturliga ljud som fina och mekaniska och syntetiska ljud som fula. Kanske för att de flesta Stockholmare kommer från släkter som bodde på landet för bara en eller två generationer sedan. Vem vet? Om ytterligare en generation, när alla bilar (förhoppningsvis) är el-bilar, så kanske vi minns tillbaks till det härliga trafikbullret som idag dominerar staden.
Mer om Håkan Lidbo finns på hans hemsida. Utställningen Stockholm on the Move där Håkans ljudlandskap kan höras pågår till 24 mars 2013.


Färgfabriken and the Royal Institute of Technology (KTH) have joined forces to produce an exhibition accompanied by a series of seminars, debates, and workshops to be held in 2012 and 2013. The project will explore the existing and future infrastructure of the Stockholm region. Our objective is to provide a comprehensive overview of the many infrastructure investments that are going to change the region in the years to come—with consequences that can be hard to grasp and expose us to alternative scenarios and development opportunities. Stockholm on the Move will engage, generate debate and give a consolidated picture for an interested general audience as well as professionals and specialists.

We need to rethink – there is a common need for different interests to meet and collaborate. We want to provide an inclusive forum for constructive dialogue among politicians and other stakeholders, a venue for debates about infrastructure and urban development. We can imagine that interaction taking a number of different forms, including seminars, debates, lectures, and other public events in which the citizens of Stockholm are given concrete opportunities to develop their ideas, their fears, and their desires about the development of the city and the region.

Stockholm on the Move will present visions and projects in a visually educational way within an excitingly staged exhibition design. In the course of developing the project, we will identify and focus on a number of issues such as urban planning, traffic flows, design, identity, environment, and political processes. Stockholm on the Move will of course provide inspiration, a meeting place, and a venue for debates, workshops, and seminars. It will be an instrument in the future development of the Stockholm region. In preparation for the project, we will produce a magazine that allows many voices to present thoughts and ideas about the region’s development and about global tendencies in infrastructure.

Stockholm on the Move is preceded and accompanied with several workshops, seminars, discussions, conferences and debates. The final destination and the field of play for the project is a big exhibition in Färgfabriken’s main gallery. In the exhibition we will create a coherent overall picture, gather the different parts of the project and present a entirety, consisting of a historical background, different visions, utopias and dystopias and some of the infrastructure projects that are on-going and proposed for the region.

Please read more about the different parts of the project in the menu to the right.

soundwall3_bigbild

Stockholm on the Move is an initiative by Färgfabriken and the Royal Institute of Technology in Stockholm, developed in conjunction with a range of partners with important roles for Stockholm’s infrastructure. An exhibition, with associated workshops and a seminar program, will be shown at Färgfabriken between 22 November 2012 and 24 March 2013.