Contemporary Composers Play Love Ballads Vol 1

love ballads_bigbild
This might be one of the ugliest records ever made – with covers of some of the worst songs ever made. Contemporary Composers Play Love Ballads Vol 1 is a collaboration between Swedish composers Stefan Klaverdal and Håkan Lidbo where they make interpretations of the most pompous love ballads in the history of pop music. The songs they hate the most.

What is good taste? Why does music taste change over time for some people and not for others? Some like simple pop tunes in their teens and then to complex avant garde as grown-ups – while others stick with the same songs through life. Why do some people constantly seek new impressions and challenges while others stick with what they already know? Does it have to do with the soul of the music? Some people want maximal expression all the time, while others seek the sublime. Is it about heritage or environment? How can we listen so differently?

The value of music is constantly shifting. The hottest track one year can quickly grow old, become slightly embarrassing, then re-discovered by hip collectors many years later, get a kind of kitchy quality – and then it becomes hot again.
This, however, does not apply to all music. Some songs are on some emotional OD, they describe love with such predictable clichés, so one-dimensional, so they can never be rediscovered by hip collectors to get their honour reinstated. The cheesiest love ballads of pop history.

Swedish composers Håkan Lidbo and Stefan Klaverdal share a fascination for bad taste and the undistinct borders between high or low culture. Stefan has made ballet for deliberately bad dancers. Håkan has written songs for the Eurovision song contest.

Contemporary Composers Plays Love Ballads Vol 1 is a kind of musical regression therapy where the two composers engage in a quest to redefine, process and change the cheesiest love songs of pop history, with the goal to distil some essence of depth in these otherwise so shallow classic ballads. In some cases the process can be described as a deconstruction or a distillation and sometimes it’s just a brutal slaughter of the original.

Since the copyright does not allow composers to freely interpret an already recorded material in this way, the CD is not released commercially. The interested can instead download it here from SoundCloud.

Swedish:

Vad är god smak? Varför utvecklas någras musiksmak från barndomens trallvänliga poplåtar till komplext modernistisk musik – medan andra i vuxen ålder fortfarande lyssnar på samma pop. Varför söker en del ständigt nya intryck och utmaningar medan andra bara känner trygghet i det de redan är bekanta med?

Handlar det om musikens känsla? En del söker maximalt känslouttryck hela tiden, medan andra letar efter det subtila. Arv eller miljö? Hur kan vi lyssna så olika?

Musikens värde flyttas hela tiden. Det som var hippt ett år, kan åldras och bli pinsamt, återupptäckas av musiksamlare många år senare, få en slags kitchig kvalitet för att till slut återanvändas och bli hippt igen. Men detta gäller inte all musik. En del låtar var så ohämmat känslodrypande när de släpptes att de aldrig någonsin kan bli hippa. De beskriver kärleken med så förutsägbara klichéer, så endimensionellt, att de aldrig kan omvärderas av musiksamlarna för att få hedern återupprättad. Pophistoriens smörigaste kärleksballader.

Tonsättarna Håkan Lidbo och Stefan Klaverdal delar en fascination för dålig smak och de kulturella koderna som markerar gränserna för fin- eller fulkultur. Stefan har gjort balett för medvetet dåliga dansare. Håkan har skrivit bidrag till Melodifestivalen.

Contemporary Composers Plays Love Ballads Vol 1 är en slags musikalisk regressionsterapi där de båda tonsättarna tar sig an pophistoriens smörigaste kärlekssånger, processar och bearbetar dem på olika sätt. Allt med syftet att destillera fram droppar av svärta eller konstnärligt djup i dessa annars så ytliga balladklassiker. I en del fall kan processen beskrivas som en dekonstruktion, ibland ett destillat, ibland som en ren slakt av originalet.

Eftersom upphovsrätten tyvärr inte gör det helt enkelt att tolka ett inspelat material på detta sätt släpps skivan inte kommersiellt. Den som är intresserad får ladda ner den i sin helhet från Soundcloud…

http://stefanklaverdal.com/works/ccplb/

LOVEBLAAD_COVERS