The Tynnered Tunnel

tynnereds_bigbildozThe pedestrian tunnel at Brilliantgatan in Tynnered, a suburb outside Göteborg, was dark, dirty and scary. Göteborg Energi decided to make a change by installing new light, paint it white, add flower arrangements – and interactive sounds. Light sensors turn on the power after dark and a relaxing soundscape is heard through loudspeakers in the tunnel. Musical sounds as well as sounds from natures. In addition there are 6 individual loudspeakers in the ceiling, triggered by the motions of people passing by, playing a bright bell-like sound. All loudspeakers playing different notes. The effect is a beautiful sound that follows the person passing the tunnel, like a guardian angel. Sound design and concept by Hakan Lidbo. Main loudspeakers built by Magnus Frenning.

tynnereds_flowers

Nu tänder vi upp för ett tryggare, vackrare Göteborg! Tillsammans med Gothenburg Green World och Trygg, vacker stad lyser vi under 2016-2017 upp fyra mörka tunnlar runt om i Göteborg – och dessutom interaktiv ljudkonst. Trevliga, ljusa och trygga miljöer är målet för vår gemensamma satsning. Genom samverkan blir det nu möjligt att ta sig an fyra platser som är utpekade som väldigt mörka och därmed upplevs som otrygga. Tillsammans har vi bidragit med resurser så att vi kan genomföra långsiktiga förbättringar och åstadkomma en tryggare miljö för fotgängare och cyklister som varje dag passerar dessa platser. Under viadukten Skattegårdsvägen. Grevgårdsvägen/Kastanjeallén, Tynnered. Invigdes den 13 december 2016.

tynnereds_wallart